تعریف پشتیبان پروژه و مسئولیت های آن تاریخ ثبت : 1398/06/27_12:44

تعریف پشتیبان پروژه و مسئولیت های آن


پشتیبان پروژه به صورت رسمی، اختیاری است. اگر به یک فرد یا وظیفه جداگانه‌ای تفویض نشود، این نقش توسط مدیر پروژه انجام می‌گیرد.

تعریف پشتیبان پروژه و مسئولیت های آن

پشتیبان پروژه به صورت رسمی، اختیاری است. اگر به یک فرد یا وظیفه جداگانه‌ای تفویض نشود، این نقش توسط مدیر پروژه انجام می‌گیرد.

یکی از وظایف پشتیبانی، کنترل تغییر است. ممکن است بسته به اندازه و محیط پروژه، این نقش رسمی شود و ممکن است وظیفه‌ای باشد که بدون کمک مدیر پروژه نتواند انجام شود. همچنین وظایف پشتیبان پروژه می‌تواند توسط دفتر پروژه یا منابع تخصصی در پروژه انجام شوند. 

 

مسئولیت ها

در زیر فهرست وظایف پیشنهادی پشتیبان پروژه ارائه شده اند:

 • راه اندازی نگه داری پرونده های پروژه
 • ایجاد رویه های کنترل مستندات
 • جمع آوری داده های واقعی و پیش بینی
 • به روزرسانی برنامه ها
 • اداره یا ارزیابی فرآیند بازنگری کیفیت
 • اداره یا کمک به جلسات هیئت پروژه
 • کمک به تکمیل گزارش ها
 • مشاوره تخصصی در به کارگیری تکنیک ها و ابزارهای تخصصی (برای نمونه، ابزارهای برنامه ریزی و کنترل، تحلیل ریسک)، شامل توصیه های متناسب سازی مناسب برای موقعیت پروژه.
   
 • نگهداری سوابق زیر:
   
 • فهرست رسمی کیفیت
 • سوابق مورد پیکربندی، اگر استفاده شوند
 • سایر فهرست های رسمی و سوابق تفویض شده توسط مدیر پروژه
 • اداره رویه کنترل تغییر (ممکن است این مسئولیت ها توسط کتابدار پیکربندی از طرف شرکت، مدیریت طرح یا مشتری انجام گیرد)
 • اداره دریافت، شناسایی، ویرایش ها، ذخیره سازی و نشر کلیه محصولات پروژه
 • ارائه اطلاعات درباره وضعیت کلیه محصولات
 • بایگانی نسخه های محصولات جایگزین شده
 • اطمینان از امنیت و نگهداری کلیه نسخه های اصلی همه محصولات پروژه
 • نگه داری سابقه کلیه نسخه های توزیع شده
 • اطلاع رسانی تغییرات به کلیه نگه دارنده های نسخه ها
 • شماره گذاری، ثبت، ذخیره سازی و توزیع گزارشات موضوع
 • اجرای ممیزی های پیکربندی

شایستگی ها

شایستگی های معمول برای نقش های پشتیبان پروژه به نوع پروژه و سازمان بستگی دارند.

شایستگی های کلیدی عبارتند از:

 • اداره و سازمان دهی
 • دانش ابزارها و تکنیک های تخصصی
 • دانش استانداردهای شرکت، مدیریت طرح یا مشتری قابل کاربرد در پروژه

 

سپاس از همراهی شما heart

نرم افزار مدیریت پروژه طیف وسیعی از راه حل ها را توصیف می کند که به افراد و تیم ها اجازه می دهد مسیر پیشرفت پروژه های پیچیده را از زمان تایید آنها تا تکمیل و یا راه اندازی آنها پیگیری کنند.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی . نرم افزار مدیریت پروژه فارسی. نرم افزار مدیریت پروژه. مدیریت پروژه. تسکولو ، نرم افزار مدیریت پروژه تسکولو

 کلمه کلیدی :

تعریف پشتیبان پروژه و مسئولیت های آن

نام نویسنده :شکیبا خلج/الگام