درخواست استخدام در آرسس


اطلاعات شخصی
در صورتی که فایل رزومه pdf آماده دارید بدون پر کردن مشخصات زیر بار گذاری کنید.

اطلاعات محل کار اولاطلاعات محل کار دومعلاقمندیها

تخصص‌ها

گواهی نامه های اخذ شده

تسلط بر زبانهای دیگر


 
 
 
 
 

عنوان شغل مورد نظر