مدیریت بودجه

برنامه‌ریزی بودجه پروژه و نمایش جریان‌های مالی آن به همراه قابلیت ثبت نرخ دستمزد و محاسبه حقوق مشارکت‌کنندگان، بسته مدیریت مالی آرسس را ایجاد کرده است

  جریان مالی پروژه

wbs icon جریان مالی پروژه

  • مانیتورینگ لحظه‌ای درآمدها و هزینه‌ها
  • مدیریت بودجه پروژه‌ها با گزارش‌های متنوع
  • پیش‌بینی جریان نقدی براساس سبد پروژه‌ها
حقوق و دستمزد

wbs icon حقوق و دستمزد

  • محاسبه خودکار نرخ حقوق و دستمزد
  • تعریف نرخ‌ها براساس نقش، فعالیت و افراد