مدیریت پروژه پیشرفته

مدیریت پروژه پیشرفته در بردارنده ابزارهایی است که با کمک آنها می توان پروژه ها را موثر و کاربردی تر مدیریت کرد. در این بخش از نرم افزار مدیریت پروژه فارسی آنلاین آرسس قابلیت مدیریت فرآیندهای کاری پروژه فراهم شده است.

شبکه دانش پروژه ها

wbs icon شبکه دانش پروژه ها

  • ثبت و دسته‌بندی دانش حاصل از پروژه‌ها و فعالیت‌ها
  • تنوع در قالب‌های نمایشی پایگاه دانش
  • قابلیت فیلترکردن و جستجوی دانش
 ماژول  جلسات

wbs icon ماژول جلسات

  • امکان ثبت جزئیات جلسات شامل عنوان جلسه، تاریخ و ساعت، دستور جلسه، پروژه مربوطه و شرکت کنندگان
  • مدیریت زمان های شخصی برای هرکاربر
  • زمان های خالی کاربران برای برنامه ریزی جلسات
  • ارسال دعوتنامه از طریق ایمیل با پیامک
  • ماژول گفتگو