مدیریت و کنترل پروژه

سازوکارهای مبتنی‌بر کنترل پروژه چارچوب اصلی آرسس را تشکیل می‌دهند که در آن، مجموعه‌ای کامل از ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل هوشمند پروژه تحت رابط گرافیکی قوی ارائه می‌گردد.

 ساختار شکست کار تعاملی

wbs icon ساختار شکست کار تعاملی

 • بهره‌مندی از WBS با مشخصه‌های تمایز در فرآیندهای مخلتلف
 • پویا و قابل به‌روزرسانی با عملکرد
 • امکان ایجاد بی‌نهایت زیرپروژه و زیرکار با سطوح نامحدود
 نمودار گانت پویا

wbs icon نمودار گانت پویا

 • نمودار گانت چارت
 • نمایش مسیر بحرانی پروژه
 • به‌روزرسانی خودکار فعالیت‌ها
 • امکان مشاهده و گرفتن خروجی از گانت کلی پروژه‌ها
 • قابلیت تعریف فیلتر بر روی نمودار گانت
 ثبت و پیگیری زمان

wbs icon ثبت و پیگیری زمان

 • پیگیری و گزارش‌گیری زمان به تفکیک پروژه، کار و کاربر
 • • بهره‌مندی از تایم‌شیت براساس بازه زمانی دلخواه
گزارش‌های پروژه

wbs iconگزارش‌های پروژه

 • گزارش بر اساس تیم محور
 • گزارش بر اساس پیشرفت پروژه
 • گزارش جزییات پروژه
 • نفرات درگیر پروژه بهمراه سهم فعالیت هر نفر
 • گزارش مالی پروژه
  تقویم شمسی پروژه

wbs icon تقویم شمسی پروژه

 • تقویم کاری با قابلیت فیلترسازی با شرط‌های گوناگون
 • نمایش شروع و پایان پروژه‌ها در کنار استفاده از تمایز رنگی
 • پشتیبانی کامل از تاریخ هجری شمسی با اعداد فارسی
 پیشخوان‌های اختصاصی پروژه‌ها

wbs icon پیشخوان‌های اختصاصی پروژه‌ها

 • پیش‌خوان‌های سفارشی برای کابران و پروژه‌ها
 • قابلیت سفارشی‌سازی و شخصی‌سازی با تنوع در گزارش‌ها
 • امکان تعریف الگوهای پیش‌فرض برای پیش‌خوان‌ها
  مدیریت اسناد پروژه‌ها

wbs icon مدیریت اسناد پروژه‌ها

 • قابلیت دسته‌بندی و جستجوی اسناد
 • تعیین سطوح دسترسی به اسناد پروژه‌ها
 • امکان ثبت سابقه نسخه‌های مختلف سندها
 گزارشات آماری

wbs icon ‌گزارشات آماری

 • گزارشات آمادری پروژه بر اساس تعداد فاز و فعالیت و چک لیست های هر پروژه
 • اطلاعات مالی پروژه
 • وضعیت پیشرفت زمانی پروژه
 • وضعیت بودجه و سود و زیان پروژه

      اخبار و تابلوی اعلانات

wbs icon اخبار و تابلوی اعلانات

 • قابلیت ثبت و به‌اشتراک‌گذاری اخبار پروژه‌ها
 • امکان استفاده به‌عنوان تابلو اعلانات