مدیریت منابع

توانایی سازمان‌دهی منابع انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات با کمک مجموعه مدیریت منابع درسمین فراهم آمده است تا تخصیص مطلوبی در بستر تقویم زمانی ایجاد گردد.

مدیریت منابع

wbs iconمدیریت منابع

  • قابلیت دسته‌بندی منابع به‌طور نامحدود
  • امکان رزرو آنلاین منابع براساس روز و ساعت کاری
 تقویم‌های کاری

wbs iconتقویم‌های کاری

  • قابلیت تعریف نامحدود تقویم کاری
  • امکان ثبت مدت زمان کار طی روز
   مدیریت حضور و غیاب

wbs icon مدیریت حضور و غیاب

  • قابلیت تعریف ساعات کاری افراد و تقویم کاری آتی
  • امکان حضور و غیاب هوشمند و برخط