مدیریت وظایف

قابلیت مدیریت کارها و پیگیری موضوعات با محوریت تعریف فرآیندها و گردش‌های کاری برای نقش‌های سازمانی متنوع، آرسس را به مجموعه‌ای غنی از ابزارهای مدیریت وظایف کرده است

 ثبت و پیگیری زمان

wbs icon ثبت و پیگیری زمان

 • امکان ثبت زمان در هر کار قابل دسترسی
 • قابلیت ثبت زمان به طور آنلاین و همچنین براساس تایم‌شیت
 • بهره‌مندی از گزارش‌های و نمودارهای تحلیلی
 نقش‌ها و دسترسی‌ها

wbs icon نقش‌ها و دسترسی‌ها

 • امکان تعیین نامحدود نقش و دسترسی مرتبط با آنها
 • دسترسی به امکانات سامانه براساس دسترسی‌های قابل‌تعریف
 • قابلیت دسترسی به کارها و پروژه‌ها براساس نقش کاربر
 تعریف و پیگیری کارها

wbs icon تعریف و پیگیری کارها

 • قابلیت تعریف کار و نامحدود سطح زیرکار
 • امکان تعریف فعالیت‌های دوره‌ای و تکراری
 • تعیین زمان شروع و سررسید فعالیت‌ها
 • بهره‌مندی از رابطه بین کارها و پروژه‌های مختلف