مدیریت پروژه ساختمانی براساس چه اصولی ساخته میشوند تاریخ ثبت : 1399/01/31_10:1

مدیریت پروژه ساختمانی براساس چه اصولی ساخته میشوند


مدیریت پروژه به معنی اختصاص، پیگیری و به کارگیری منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص است.

مدیریت پروژه ساختمانی براساس چه اصولی ساخته میشوند 

برنامه ریزی پروژه

اولین قدم برای شروع برنامه ریزی یک پروژه، شناخت کامل نسبت به محدودۀ پروژه می باشد. این شناخت شامل اطلاعات کلی پروژه مانند نام پروژه، نام کارفرما، نام مشاور، نام پیمانکار، تاریخ شروع پروژه، مدت زمان انجام پروژه، تاریخ پیش بینی شدۀ پایان پروژه، مبلغ قراردادی پروژه، موقعیت جغرافیایی، حجم کلی کار و غیره می باشد که باید به صورت یک مجموعۀ مدون تحت عنوان شناسنامۀ پروژه تهیه شود. به طور کلی برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل دو حوزه می شود:
 مدیریت زمان پروژه
 مدیریت هزینه پروژه
هدف مدیریت زمان در پروژه این است که زمان مورد نیاز را به کمترین حد ممکن برساند و در نتیجه سودآوری بیشتر باشد تا هزینه های کمتری نیز به پروژه تحمیل شود در نمودار زیر مراحل مختلف مدیریت پروژه نمایش داده می شود.

برنامه ریزی و کنترل پروژه

در حال حاضر دانش مدیریت پروژه نقش بسزایی را در توسعه کشورها ایفا می کند. پروژه های عمرانی ماننده احداث ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجـاری ، سد سازی ، نفـت ، گاز و پتروشیمی از جمله این موارد بشمار می روند.
در همین راستا دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربرد وسیعی را در فضای کسب و کار در ایران به خود اختصاص داده است به شکلی که بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران ،صنایع و مدیریت دراین زمینه مشغول به کار شده اند

نمونه هایی از این موارد می تواند چک های مدت دار در پرداخت هزینه ها ، عدم سازگاری ساختار واحدهای هزینه کننده با اصول تعریف شده در واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ، قراردادهای بسته شده و … باشد که هیچ کدام از نرم افزارها به شکل مستقیم این امکان را نداشته و کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه مجبورند براساس تجربه از روش های جانبی برای بکارگیری از قابلیت های نرم افزاری و ارائه گزارشات استفاده نمایند.
در یک کلام کنترل پروژه به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر است:

 پروژه چه مدت طول می کشد؟

 آیا پروژه در تاریخ تعهد شده و تعیین شده در قرارداد به پایان می رسد؟

 اگر پروژه در تاریخ تعهد شده به پایان نمی رسد ، به چه دلیل این اتفاق افتاده  است و چه باید کرد تا تأخیرات جبران گردد؟
 اگر فعالیت هایی تأخیر کنند، آیا تأخیر آنها بر تاریخ خاتمه پروژه تأثیر خواهد گذاشت؟به چه مقدار؟
با صرفه ترین روش جبران تأخیرات یا تسریع اجرای پروژه چیست؟ اساسأ به چه میزان می توان از مدت زمان اجرای پروژه کم کرد؟
 نیروی انسانی ، ماشین آلات و تجهیزات را چگونه می توان برنامه ریزی کرد تا ضمن استفاده مطلوب با کمبود منابع روبه رو نشویم؟
 میزان نقدینگی پروژه در هر واحد زمانی باید به چه مقدار باشد تا ضمن پرداخت به موقع پیش پرداختها با تنگنا منابع مالی روبرو نشویم؟
 نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات را چگونه می‌توان برنامه ریزی و زمان بندی کرد تا ضمن استفاده مطلوب با کمبود منابع روبرو نشویم؟

مدیریت پروزه های ساختمانی

فاز های پروژه

یک پروژه ممکن است دارای فازهای طراحی اولیه، طراحی مفهومی، اجرا باشد. یا می توان از فازهای شکل‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل نام برد. کلا مفهوم فازهای پروژه برای تقسیم ‌بندی بهتر و قابل کنترل‌ تر پروژه مطرح شده است.
از آنجاییکه پروژه های ساختمانی همواره در حال تغییر هستند، یک مدیر پروژه موفق بایستی طیف وسیعی از مهارت ها و توانایی های بی شمار برای مدیریت گروه ها و پروژه های متنوع را در اختیار داشته باشد.
مدیریت پروژه ساختمان یک حوزه کاری پیچیده ای تلقی می شوند که مستلزم دارا بودن دانش در حیطه های مختلفی مانند تامین مالی، واسطه گری، قانون، کسب
و کار و موارد دیگر است.

 

 

سپاس از همراهی شما 

نرم افزار مدیریت پروژه طیف وسیعی از راه حل ها را توصیف می کند که به افراد و تیم ها اجازه می دهد مسیر پیشرفت پروژه های پیچیده را از زمان تایید آنها تا تکمیل و یا راه اندازی آنها پیگیری کنند.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی . نرم افزار مدیریت پروژه فارسینرم افزار مدیریت پروژهمدیریت پروژه. تسکولو ، نرم افزار مدیریت پروژه تسکولوکلمه کلیدی :

مدیریت پروژه ساختمانی براساس چه اصولی ساخته میشوند

نام نویسنده :نسترن خلیقی/الگام