وظایف مدیر پروژه تاریخ ثبت : 1398/02/02_15:36

وظایف مدیر پروژه چیست ؟


مدیر پروژه باید دارای ترکیبی از مهارت ها را شامل توانایی نفوذ، تشخیص استراتژی، حل مسائل و همچنین مهارت های عمومی مدیریتی باشد.از وظایف مدیر پروژه، شناسایی ریسک بر احتمال موفقیت پروژه است و این ریسک باید در طول عمر یک پروژه سنجیده شود.

وظایف مدیر پروژه چیست ؟

مدیر پروژه باید دارای ترکیبی از مهارت ها را شامل توانایی نفوذ، تشخیص استراتژی، حل مسائل و همچنین مهارت های عمومی مدیریتی باشد.
مدیر پروژه مسئولیت اصلی ابتکار، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت، کنترل و بسته شدن پروژه را به عهده دارد.
از وظایف مدیر پروژه، شناسایی ریسک بر احتمال موفقیت پروژه است و این ریسک باید در طول عمر یک پروژه سنجیده شود.

مدیر پروژه فردی است که مسئول تصمیم گیری است.مدیر پروژه باید مطمئن شود و ریسک را کنترل و عدم اطمینان را به حداقل می رسانند.
هر تصمیمی که مدیر پروژه اتخاذ می کند باید مستقیما از  خود پروژه بهره مند شود.

مدیران پروژه از نرم افزار مدیریت پروژه مانند نرم افزار مدیریت پروژه تسکولو برای سازماندهی وظایف و نیروی کاری خود استفاده می کنند.
این بسته های نرم افزاری به مدیران پروژه اجازه می دهد که گزارش ها و نمودارها را در چند دقیقه تولید کنند، در مقایسه با چندین ساعت زمانی که آنها بتوانند آن را با دست انجام دهند.

مسئولیت های مدیر پروژه

توجه داشته باشید که یک مدیر پروژه مسئولیت بیشتری نسبت به مدیر ساخت و ساز دارد.
در حالی که یک مدیر ساخت و ساز با پرسنل در محل کار مشورت می کند، همچنین اطمینان حاصل کنید که پروژه با بهترین شیوه های ساخت سازگار باشد.

نقش ها ومسئولیت های مدیر پروژه

نقش مدیر پروژه شامل فعالیت های بسیاری می شود از جمله :

 • برنامه ریزی و تعریف دامنه فعالیت
 • برنامه ریزی فعالیت و توالی
 • برنامه ریزی منابع
 • برنامه های در حال توسعه
 • برآورد زمان
 • برآورد هزینه
 • برآورد بودجه
 • مستندات
 • ایجاد نمودارها و برنامه ها
 • تحلیل ریسک
 • مدیریت ریسک ها و مسائل
 • نظارت و گزارش پیشرفت
 • رهبری تیم
 • تاثیرات استراتژیک
 • همکاری تجاری
 • کار با فروشندگان
 • مقیاس پذیری، قابلیت همکاری و تجزیه و تحلیل
 • کنترل کیفیت
 • مزایای تحقق

این لیست طولانی مسئولیت ها، بسته به نوع سازمان و پروژه انجام می شود.

برنامه ریزی منابع پروژه :

نقش اول مدیر پروژه، ایجاد یک طرح قابل اجرا است که اهداف پروژه را در بر می گیرد و با استراتژی کلی کسب و کار سازمان هماهنگ است.
این تنها یک طرح نیست که با آن پروژه را اجرا کرد، بلکه یک بخش مهم برای تأیید پروژه است.

مونتاژ و هدایت تیم پروژه :

مدیران پروژه نیاز به منابعی برای تکمیل وظایف پروژه دارند.
آنها باید نقش رهبری را با یک تیم موجود یا ایجاد کنند.
هنگامی که یک تیم ایجاد می شود، شما وظایف و مهلت ها را به آنها اختصاص می دهید، آنها ابزارهایی برای همکاری و به کار گرفتن هر فعالیت خود را در اختیاردارند.

بودجه :

هیچ چیز بدون پول انجام می شود.
بدست آوردن منابع مالی مناسب برای پروژه، بسیار حائز اهمیت است.
گاهاً در حین اجرای پروژه مشکلاتی به وجود می آید که هزینه کل پروژه را تحت تأثیر قرار می دهد که مدیر پروژه باید آن را در نظر بگیرد.

کیفیت و رضایت :

کیفیت انجام پروژه نتیجه ی همه ی کارهای شما در طول پروژه است.
گزارش های مربوط به پیشرفت و بازخورد خود را باز کنید تا آنها را خوشحال کنید و به پروژه های آینده بازگردید
.

مدیریت مسائل و ریسک :

در یک پروژه ناخواسته مشکلاتی ایجاد می شود.شما باید برای این مسائل آماده باشید و برای حل آنها به سرعت دست به کار شوید، تا پروژه شما از مسیر خارج نشود.

نظارت بر پیشرفت :

برای اطمینان از پیشرفت پروژه به صورت برنامه ریزی شده، باید آن را دائما بررسی کنید و این معیارها را در مقایسه با برنامه ای که ایجاد کرده اید در نظر بگیرید.
بنابراین، شما باید راهی برای جمع آوری داده های پروژه، مانند گزارش های وضعیت تیم خود داشته باشید تا ببینید آیا پیشرفت واقعی پروژه با آنچه که شما در ابتدا برنامه ریزی کرده اید بوده است.

گزارش و مستند سازی :

گزارش دهی یکی از راه هایی است که با تیم و کارکنانتان ارتباط برقرار می کنید.
در حالی که تیم ها نیاز به اطلاعات دقیق تر دارند که کارمندان آن را برای بررسی پیشرفت پروژه دنبال کنند، گزارش و مستندسازی هر دو از وظایف مهم برای مدیر پروژه هستند.
مستندات همراه با تمام پرونده های استخدامی، باید توسط انتهای پروژه جمع آوری، امضا شده و بایگانی شوند،که در یک زمان مقرر آن ها را بررسی کنید.

مدیران پروژه با تجربه ا ز نرم افزار مدیریت پروژه استفاده می کنند.کلمه کلیدی :

وظایف مدیر پروژه

نام نویسنده :