کیفیت محصول پروژه تاریخ ثبت : 1398/03/19_10:2

کیفیت محصول پروژه


به طور معمول وقتی از کیفیت صبحت می‌کنیم ۹ مجموعه ويژگي‌ها و مشخصات پروژه که آنها را قابليت (ilities) می‌نامیم را به یاد می‌آوریم

کیفیت محصول پروژه :

به طور معمول وقتی از کیفیت صبحت می‌کنیم ۹ مجموعه ويژگي‌ها و مشخصات پروژه که آنها را قابليت (ilities) می‌نامیم را به یاد می‌آوریم.

این ۹ ویژگی کلیدی عبارتند از :

قابليت توليد / قابليت استفاده / قابليت اطمينان / قابليت نگه‌داشت / قابليت دسترسي / قابليت كاربري / قابليت انعطاف / قابليت پذيرش جامعه / قابليت خريداري

قابليت توليد (Productivity)

 • منظور از قابليت توليد (در صنعت ساخت از آن تحت عنوان قابليت ساخت – Constructability ياد مي‌شود)، آن است كه با توجه به فناوري‌هاي موجود، مهارت‌ها و دانش نيروي انساني و مواد و مصالح، بتوان محصول مورد نظر را با قيمتي توليد كرد كه با شرايط مورد انتظار بازار و چارچوب‌ ارزش‌هاي جامعه سازگاري داشته باشد.

قابليت استفاده (Usability)

 • قابليت عملكرد يك محصول در اجراي كاركرد در نظر گرفته شده براي يك كاربر خاص و تحت شرايط معين را قابليت استفاده يك محصول مي‌نامند.
 • عملكرد (Performance)، كاركرد (Function) و شرايط (Conditions) عوامل كليدي تعريف قابليت استفاده محصول هستند.
 • تغيير يك يا چند عامل از عوامل فوق،‌ مي‌تواند تاثير قابل ملاحظه‌اي بر ساير عوامل داشته باشد.

قابليت اطمينان (Reliability)

 • ميزان تحقق حد نهايي عملكرد يك محصول در راستاي كاركرد خواسته شده در شرايط مشخص و براي دوره زماني معين، قابليت اطمينان محصول ناميده مي‌شود.
 • قابليت اطمينان محصول معمولاً با اصطلاح زمان متوسط بين وقوع دو خرابي بيان مي‌شود (MTBF: Mean Time Between Failure)
 • قابليت اطمينان معمولاً از دو روش محاسبه مي‌شود: قابليت اطمينان پيش‌بيني شده و قابليت اطمينان واقعي.
 • اساس محاسبه قابليت اطمينان پيش‌بيني شده، انجام محاسبات رياضي با استفاده از نمودار درختي، به منظور تعيين عوامل بروز شكست در يك جز محصول در دوره‌هاي زماني اسمي است.
 • براي محاسبه قابليت اطمينان واقعي،‌ داده‌هاي به‌دست آمده از بررسي‌هاي ميداني مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا خرابي‌هاي به‌وجود آمده در شرايط عملياتي واقعي محاسبه شوند و سپس زمان متوسط بين خرابي‌ها به‌دست آيد.
 • به‌ندرت پيش مي‌آيد كه قابليت اطمينان واقعي و پيش‌بيني شده، يكسان باشند.

قابليت نگهداشت (Maintainability)

 • قابليت نگهداشت يك محصول به اين معني است كه بتوان آن محصول را در يك مدت زمان مشخص مورد ترميم و تعمير قرار داد،‌ به نحوي كه توانايي عملكردي خود را،‌ تحت شرايط عملياتي محيطي (Environmental Operating Conditions) و در يك دوره زماني متوسط معين (Specified Average Period of time) بازيابد.
 • قابليت نگهداشت را معمولاً با اصطلاح ”زمان متوسط براي تعمير“ بيان مي‌كنند (MTTR: Mean Time To Repair).
 • مبناي تعيين MTTR، فلسفه نگهداشت است كه مشخص مي‌كند چه نوع تعميراتي و در چه سطحي بايد براي محصول انجام شود. سطوح تعميرات عبارتند از:
  • سطح كاربر
  • سطح كارگاه
  • سطح بازسازي

قابليت دسترسي (Availability)

 • احتمال اين‌كه كاربر بتواند در شرايط معين عملكرد مورد نياز خود را به وسيله يك محصول برآورده كند، قابليت در دسترس بودن يا قابليت دسترسي آن محصول ناميده مي‌شود.
 • تركيب دو عامل MTBF و MTTR تاثير مستقيمي بر قابليت دسترسي يك دستگاه دارد.

قابليت كاربري (Operability)

 • به قابليت استفاده از يك محصول، توسط انسان، براي دوره‌هاي زماني معين، تحت شرايط مشخص كه تاثير منفي قابل ملاحظه‌اي بر خروجي نداشته باشد، قابليت كاربري اطلاق مي‌شود.

قابليت انعطاف (Flexibility)

 • قابليت يك محصول براي استفاده جهت تحقق اهداف مختلف، با ظرفيت‌هاي متفاوت و تحت شرايط مختلف
 • كاركردهاي پنهاني كه در هنگام طراحي مورد توجه قرار نگرفته‌اند اين قابليت را افزايش نمي‌دهند (افزايش تنش‌)

قابليت پذيرش در جامعه (Social Acceptability)

 • ميزان سازگاري بين ويژگي‌هاي يك محصول يا خدمات و ارزش‌ها و انتظارات عمومي جامعه و همچنين ميزان اقبال عمومي نسبت به آن محصول را قابليت پذيرش محصول در جامعه مي‌نامند.
 • عوامل اصلي پذيرش يك محصول عبارتند از ايمني، آثار زيست‌محيطي و ظاهر.

قابليت خريداري (Affordability)

 • قابليت ساخت، تملك، بهره‌برداري، نگهداري و دور ريختن يك محصول (در انتهاي عمر آن محصول) را قابليت خريداري مي‌نامند.
 • هزينه هر مرحله از تملك محصول، بر اساس عواملي مانند طراحي، توليد، نگهداري، قابليت اطمينان و كاربرد، ارزش خاص خود را دارد.

  از همراهیتان سپاسگزاریم

   

  نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی آرسس یکی از قدرتمندترین نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی است که باتلاش جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور فعالیت خود را از سال 1394، در راستای خدمت‌رسانی به کسب وکارها آغاز نموده است. نرم افزار مدیریت پروژه فارسی یا نرم افزار کنترل پروژه آرسس ، در اجرای این مهم از دو ابزار قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه استفاده می کند ( همچون نرم افزار مدیریت پروژه تسکولو ) و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است. نرم افزار مدیریت پروژه طیف وسیعی از راه حل ها را توصیف می کند که به افراد و تیم ها اجازه می دهد مسیر پیشرفت پروژه های پیچیده را از زمان تایید آنها تا تکمیل و یا راه اندازی آنها پیگیری کنند.

  نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی . نرم افزار مدیریت پروژه فارسی. نرم افزار مدیریت پروژه. مدیریت پروژه. تسکولو ، نرم افزار مدیریت پروژه تسکولوکلمه کلیدی :

کیفیت محصول پروژه

نام نویسنده :شکیبا خلج / الگام