گانت چارت در مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1398/06/20_12:49

گانت چارت در مدیریت پروژه


گانت چارت زمان لازم برای اجرای فعالیت ها و ترتیب زمانی آنها را به طور واضح و روشن نشان می دهد.

گانت چارت در مدیریت پروژه

گانت چارت زمان لازم برای اجرای فعالیت ها و ترتیب زمانی آنها را به طور واضح و روشن نشان می دهد.

گانت چارت برعکس فلوچارت، پیوستگی و ارتباطات درون فعالیت ها را به هم نشان نمی دهد (به عبارت دیگر مشخص نمی کند که کدام یک از فعالیت ها باید به اتمام برسند تا فعالیت های بعدی آغاز شوند).

نمودارهای ستونی مانند نمودار گانت موارد زیر را به ما نشان می دهند:

 • وضعیت پروژه
 • تخمین مدت زمان انجام پروژه
 • تخمین مدت زمان انجام هر فعالیت
 • توالی انجام فعالیت ها

نمودار گانت به شما کمک می کند که تصویری کلی از پروژه ترسیم نمایید. همچنین به افراد دیگر از جمله افرادی که از بیرون به پروژه نگاه می کنند، کمک می کند که با طرز کار شما آشنا شوند.
من همیشه از نمودار گانت برای نشان دادن مراحل اجرای کار به مشتریانم کمک می گیرم، بنابراین وقتی ما درباره پروژه صحبت می کنیم همه می توانند منظورمان را به خوبی بفهمند. نمودار گانت ابزار بسیار مفیدی است، اما نباید اجازه داد پروژه را تحت تاثیر قرار دهد.
هرگز فرصت هایی را که در طول پروژه به وجود می آیند، اما در گانت چارت دیده نشده است، نباید صرفا به این دلیل، نادیده گرفت و از دست داد.

 

مراحل طراحی نمودار گانت

واژه طراحی، عبارت مناسبی برای آماده سازی نمودار گانت است، زیرا در حقیقت شما می خواهید چارچوبی قابل مشاهده از پروژه بسازید.

 1. فازهای مختلف پروژه را از ابتدا تا انتها در سمت راست نمودار فهرست کنید.
 2. واحد زمانی مورد نظر را در تمام طول مدت اجرای پروژه در بالا یا پایین نمودار رسم کنید.
 3. تاریخ شروع و پایان فاز اول پروژه را در مربع های خالی مربوط به آن مشخص کنید.
 4. زمان اجرای تمام فازها را در مربع ها مشخص کنید، دقت کنید که هر فاز چه زمانی آغاز می شود (به موازات فاز قبلی یا پس از اتمام آن).
 5. در مورد فازهای مستقل، مربع های زمانی را بر اساس ترجیحات اجرا کنندگان پر کنید.
 6. زمان فازهای مختلف پروژه را طوری تنظیم نمائید که کل پروژه در زمان پیش بینی شده مورد نظر خاتمه یابد.
 7. یک شاخص برای نمودار تعریف کنید.
 8. نمودار را به شکلی رسم کنید که مشخص باشد هر گروه، مسئول اجرای کدام بخش از پروژه است.
 9. نمودار را به اعضای تیم و سهامداران ارائه دهید و بازخورد آن را دریافت کنید.
 10. در صورت نیاز با توجه به نتایج بند 9 نمودار را اصلاح کنید.

نموداری را انتخاب کنید که برای شما و پروژه شما بهترین باشد.

استفاده از هردو نمودار (فلوچارت و ستونی) برای شما مفید خواهد بود. هر دو روش به شما کمک می کند تا کارهایی را که باید انجام شود رسم کنید، هر فعالیت چقدر طول می کشد، ترتیب انجام فعالیت ها چگونه خواهد بود و چه کسی مسئول آن است.

نمودارهای ستونی (مثل گانت چارت) برای اینکه به ذی نفعان یا مصرف کنندگان نشان دهند فرآیند اجرای پروژه چگونه است، ایده آل می باشند و فلوچارت به مسئولین پروژه و کسانی که درحال اجرای پروژه هستند کمک می کند، ریز اطلاعات و فعالیت های درحال انجام را تحت کنترل داشته باشند. این ابزار به ویژه در محیط هایی مجهز به شبکه کامپیوتری بسیار مفید خواهد بود، چرا که تمام افراد می توانند تغییرات ایجاد شده در برنامه را دائما دنبال کنند.

 

سپاس از همراهی شما heart

نرم افزار مدیریت پروژه طیف وسیعی از راه حل ها را توصیف می کند که به افراد و تیم ها اجازه می دهد مسیر پیشرفت پروژه های پیچیده را از زمان تایید آنها تا تکمیل و یا راه اندازی آنها پیگیری کنند.

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین فارسی . نرم افزار مدیریت پروژه فارسی. نرم افزار مدیریت پروژه. مدیریت پروژه. تسکولو ، نرم افزار مدیریت پروژه تسکولو

 کلمه کلیدی :

گانت چارت در مدیریت پروژه

نام نویسنده :شکیبا خلج/الگام