مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1397/06/12_14:37

بررسی نسخه ششم راهنمای PMBOK


راهنما و استاندارد PMBOK مجموعه ای از استانداردهای مدیریت پروژه است که به صورت منظم از سوی موسسه مدیریت پروژه منتشر می‌شود، جدیدترین نسخه این مجموعه راهنما، نسخه شماره شش نام دارد. مدیران موسسه در تلاش‌اند تا هریک از این نسخه‌ها نسبت به شماره قبل کامل‌تر باشد. بخش دوم نسخه آخر، توسط موسسه ملی استاندارد آمریکا تائید شده است. موسسه مدیریت پروژه به دنبال یافتن عناصر و پیشران‌های یک پروژه موفق است و بر آن است تا این عوامل را با کل جامعه مدیریت پروژه به اشتراک بگذارد.

بررسی نسخه ششم راهنمای PMBOK

استاندارد و راهنمای PMBOK که از سوی موسسه مدیریت پروژه منتشر می‌شود، به موفقیت مدیران پروژه در رسیدن به اهداف خود کمک می‌کند
 

راهنما و استاندارد PMBOK مجموعه ای از استانداردهای مدیریت پروژه است که به صورت منظم از سوی موسسه مدیریت پروژه منتشر می‌شود، جدیدترین نسخه این مجموعه راهنما، نسخه شماره شش نام دارد. مدیران موسسه در تلاش هستند تا هریک از این نسخه‌ها نسبت به شماره قبل کامل‌تر شود. بخش دوم نسخه آخر، توسط موسسه ملی استاندارد آمریکا تائید شده است. موسسه مدیریت پروژه به دنبال یافتن عناصر و پیشران‌های یک پروژه موفق است و بر آن است تا این عوامل را با کل جامعه مدیریت پروژه به اشتراک بگذارد.

نرم افزار مدیریت پروژه

نسخه ششم PMBOK در سپتامبر 2017 منتشر شده و نسبت به نسخه پیشین تغییراتی در این زمینه‌ها داشته است:

♦️ روندها و اقدامات جدید
♦️ شرایط و ملاحظات مناسب Tailoring considerations
♦️ تأکید بیشتر بر دانش استراتژیک و تجاری
♦️ بخش جدید در زمینه نقش مدیر پروژه

تأکید بر نقش محوری رهبری مؤثر

این قسمت به نسخه جدید اضافه‌شده و توضیحاتی را درباره رهبری مدیرت پروژه ارائه می‌دهد. نسخه جدید همچنین به صلاحیت‌ها و مهارت‌هایی که حرفه‌ای‌های مدریت پروژه باید دارا باشند نیز اشاره‌کرده است.

رهبری مؤثر در نسخه پنجم نیز مورد اشاره قرارگرفته بود اما در نسخه جدید در یک بخش جداگانه مورد تأکید قرار گرفته است.

تغییرات روش‌شناسی

نسخه ششم PMBOK پیشرفت‌های زیادی در استانداردسازی عبارات و تعریف‌ها داشته است برای مثال:

مدیریت منابع انسانی در نسخه ششم PMBOK به مدیریت منابع تبدیل شده است.
مدیریت زمان به مدیریت برنامه‌ریزی تغییر کرده است. بدین ترتیب زمان را مدیریت نمی‌کنیم بلکه برنامه‌ریزی و زمان‌بندی را مدیریت و کنترل می‌کنیم.

تغییرات حوزه دانش

در نسخه ششم همان ده حوزه اصلی که پیش‌ازاین بیان شده بود یعنی یکپارچگی، محدوده، زمان،

هزینه، کیفیت، تدارکات، منابع انسانی، ارتباطات، مدیریت ریسک و ذینفعان معرفی شده است.

یکی از تغییرات مهم در نسخه ششم، بخش agile است. در این قسمت مسائل مربوط به درک، ارزیابی و استفاده از رویکرد agile مطرح‌شده و راهنمایی های مربوط به زمان، مکان و طرز به‌کارگیری این رویکردها را بیان می‌کند و ابزارهای کاربردی برای سازمان‌ها و افرادی که به دنبال این رویکردها هستند را فراهم می‌سازد.

شرکت مهندسی الکترونیک گام از شرکتهای پیشرو در ارائه راه حل های جامع و کاربردی پروژه های زیر ساختی فناوری اطلاعات و راه کارهای دسترسی آسان به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه می باشد.  آرسس با تعریف نیازمندی ها و مشخصات انحصاری جهت هر کدام از مشاغل و صنایع مختلف ، شرکت ها ، ادارات و نهاد ها سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی به طور جداگانه ، بهترین شرایط مربوطه را جهت تحقق به اهداف عالیه مهیا می سازد.سازوکارهای مبتنی‌بر مدیریت پروژه چارچوب اصلی آرسس را تشکیل می‌دهند که در آن، مجموعه‌ای کامل از ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل هوشمند پروژه تحت رابط گرافیکی قوی ارائه می‌گردد.کلمه کلیدی :

PMBOK مدیریت پروژه

نام نویسنده :مسعودیفر.الگام