مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1397/08/24_10:11

ساختار شکست کار یا پروژه چیست؟


ساختار شکست کار در مدیریت پروژه، ابزاری برای مشخص کردن و طبقه‌بندی اجزای کاری است به صورتی که به سامان دادن و مشخص کردن وسعت کلی کار در پروژه کمک می‌کند.

ساختار شکست کار یا  WBS مدیریت پروژه را می‌توان بدین ترتیب تعریف کرد:

یک ساختار شبکه‌ای یا درختی به صورت گرافیکی برای نشان دادن روش تولید محصول یا خدمت شامل، بخش‌های مختلف وظایفی که یک سازمان یا شرکت انجام می‌دهد مانند کارهایی که باید انجام شود تا یک محصول یا خدمت مشخص تولید و یا ارائه شود.

در این تعریف منظور از «کارهایی که باید انجام شود» انجام و اتمام یک پروژه با بودجه و زمان مشخص است. تدوین ساختار شکست کار به‌عنوان یک نظام کاری، برای اطمینان از مشارکت‌کنندگان در اجرای پروژه، اعم از کارفرما، پیمانکاران/فروشندگان است که همگی بدانند چه عملیاتی برای تکمیل پروژه مورد نیاز است.

🔸 مراحل تدوین ساختار شکست کار

  • مشخص کردن موضوع و هدف کلی کار
  • تقسیم‌بندی موضوع تعیین شده به دسته‌های رده دوم از نظر اهمیت

این شاخه‌ها باید نمایانگر احتیاجات و فعالیت‌هایی باشند که مستقیماً به هدف اولیه ختم می‌شوند و یا برای تکمیل کار حتماً باید انجام شوند.

🔸 تیم تدوین مداوماً باید سؤالات زیر را مطرح کند:

  • برای رسیدن به این هدف چه چیزهایی مورد نیاز است؟
  • سپس چه اتفاقی خواهد افتاد؟
  • چه چیزهایی باید مورد توجه قرار گیرد؟
  • برای هرکدام از عناوین مهم فوق جزئیات بیشتری در نظر بگیرید.
  • WBS تدوین شده را از نظر کامل بودن و سیر منطقی آن کنترل کنید.

ساختار شکست کار به‌عنوان زیربنای ماتریس توزیع مسؤولیت‌ها، زمان‌بندی پروژه، تخمین و تخصیص هزینه، آنالیز ریسک، چارت سازمانی، هماهنگی اهداف و کنترل پروژه به‌کار می‌رود.

برگرفته از ویکیپدیاکلمه کلیدی :

مدیریت پروژه

نام نویسنده :مسعودیفر.الگام