مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1397/10/13_11:39

مدیریت پروژه به عنوان مدیریت اطلاعات


شرکت الگام در زمینه ارائه نرم افزار مدیریت پروژه آرسس فعالیت میکند. این شرکت خدمات خود را با قیمت مناسب و کیفیت مناسب ارائه میدهد.

مدیریت پروژه به عنوان مدیریت اطلاعات:

علوم انسانی دیجیتال شامل کاربرد روشهای محاسباتی یا دیجیتال برای تحقیقات علوم انسانی یا ... کاربرد روش های علوم انسانی برای تحقیق درباره موضوعات یا پدیده های دیجیتال است(Warwick, Terras, & Nyhan, 2012, pp. xiv–xv). آن شامل بررسی کردن سوالات تحقیقاتی است سوالاتی که پا را فراتر از گونه ها، رسانه ها، رشته ها و نهادها می گذارند (Burdick, Drucker, & Lunenfeld, 2012) و شامل ارائه، تحلیل، دستکاری، تفسیر و تحقیق دانش انسانی می شود در حالی که از رسانه های محاسباتی استفاده می کند که محدوده ای از پایگاه های داده ها و آرشیوهای دیجیتال در ادبیات ، دیداری کردن در هنر تاریخچه موسیقی یا GPS در باستان شناسی دارند(Davidson,2017, p. 207).

مدیریت پروژه

کار در علوم انسانی دیجیتال توسط چنین ابداعات مسیر باز کنی مانند چالش های Digging Into Dataیا DID که یک ابداع تحقیقات الکترونیک بین المللی است که در سال 2009 شروع شد به جلو سوق داده می شود. هدفش ترکیب مخلوط منسجم علوم شبکه ای و علوم انسانی است(Williford& Henry, 2012, pp. 1–2). با اعطا کردن یک مجموع 5.1 میلیون دلار، چالش سوم DID (2014-2016) 10 سازمان تامین وجوه را مشخص کرد که پایگاه شان در آمریکا، بریتانیا، کانادا و هلند است(پیوست A). 14 فرد که پول به آنها اعطا شده بود پیشنهاد کردند که به مجموعه های بزرگ داده های موجود، ترکیب شده یا جدیداً ایجاد شده شتاب بخشیم تا ابزارهای نوآورانه برای تحقیقات علوم انسانی دیجیتال پیچیده را توسعه دهیم. یک چالش بیشتر برای تیم ها ( همانگونه که در اولین دو دور وجود داشت) این بود که این ابزارها را برای باز کردن دسترسی و قابلیت پایداری در محیط شبکه ای اصلاح کنیم.

مدیریت پروژه

گسترش طرح های IDR در سرتاسر رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی اشاره می کند که مدیریت طرح همچنین برنامه های مدیریت داده ها ، تحقیقات IDR را تسهیل می کند(Williford & Henry, 2012). در حقیقت اعطای DID3 بطور محاسباتی فشرده هردو را تحت پوشش قرار می دهد( چالش واکاوی داده ها،2012). بعلاوه، DID قویاً محققان تشویق شده را سازماندهی می کند تا با متخصصین علوم اطلاعات و کتابخانه ای همکاری کنند، در حالی که همچنین توصیه می کند که کتابخانه های تحقیقاتی، شرکای فعال در طرحهای IDR می شوند (Williford, Henry, & Friedlander, 2012, p. 3).

محدوده تخصص مورد انتظار برای طرح های DID3 سرتاسر دامنه، محاسبه و علوم اطلاعات اثبات می کند که مهارت های نرم مانند همکاری در ابداعات IDR نقش مهمی دارند. 

 مدیریت پروژه

شرکت مهندسی الکترونیک گام از شرکتهای پیشرو در ارائه راه حل های جامع و کاربردی پروژه های زیر ساختی فناوری اطلاعات و راه کارهای دسترسی آسان به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه می باشد.  آرسس با تعریف نیازمندی ها و مشخصات انحصاری جهت هر کدام از مشاغل و صنایع مختلف ، شرکت ها ، ادارات و نهاد ها سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی به طور جداگانه ، بهترین شرایط مربوطه را جهت تحقق به اهداف عالیه مهیا می سازد. ساز و کارهای مبتنی‌ بر مدیریت پروژه چارچوب اصلی آرسس را تشکیل می‌دهند که در آن، مجموعه‌ای کامل از ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل هوشمند پروژه تحت رابط گرافیکی قوی ارائه می‌گردد.

 کلمه کلیدی :

مدیریت پروژه

نام نویسنده :سپیده شاه مرادی. الگام