مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1397/06/31_14:38

چگونه مدیریت دانش سازمانی را در مجموعه خود جاری کنیم؟


مدیریت دانش یکی از تکنیک هایی است که به اشتراک گذاشتن دانش متخصصان و جریان آزاد آموزش در سازمان کمک های شایانی می کند.

مدیریت دانش

مدیریت دانش یکی از تکنیک هایی است که به اشتراک گذاشتن دانش متخصصان و جریان آزاد آموزش در سازمان کمک های شایانی می کند.

دنیای مدیریت دانش بسیار گسترده است و خودش یک سیستم حرفه ای را می طلبد. اما از انجایی که تخصص من ساده سازی دانش مدیریت و البته کاربردی نمودن آن است، در ادامه چندین پیشنهاد عالی و کاملا کاربردی برای مدیریت دانش سازمانی برای شما دارم.

نرم افزار مدیریت پروژه

تصور کنید افراد تیم تان درسی بسیار گرانبها آموخته اند که به موجب آن می توان میلیون ها تومان در سازمان صرفه جویی کرد و البته این درس برای کلیه ی افراد سازمان کاربردی و قابل اجرا خواهد بود.
حال تصور کنید که هیچ کس دیگری در سازمان شانس یادگیری این درس و دانش را نداشته باشد.

به نظرم فاجعه است ، چه ضرر و زیانی!

این اتفاقی است که اغلب سازمان های ما به آن دچار هستند.
 بارها اتفاقات و مسائل در سازمان تکرار می شوند و هربار از همان جایی که چند وقت پیش آسیب دیده ایم دوباره آسیب می بینیم.
این موضوع بارها و بارها در مورد مشکلات مختلف تکرار می شود و اغلب حافظه سازمانی هم آن را به خاطر نمی آورد.
گروهی کاری عالی انجام می دهد ولی کسی آن را تبدیل به دانش برای کل سازمان نمی کند و افراد دیگر سازمان این روش عملکرد و بهبود را نمی آموزند.
اینجا هم باز ضرر پشت ضرر برای سازمان رقم خواهد خورد.

مقاله مرتبط : تعریف شبکه سازی در مدیریت

مدیریت دانش سازمانی

مخازن سازمانی (افرادی که دانش را نزد خود نگه می دارند) اغلب موجب توقف یا بازداشتن توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر خواهند شد.

این امر مانع به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش توسط کارکنان خواهد شد، مخازن مانند یک مخزن همه چیز را به درون می کشند و اجازه جریان آزاد اطلاعات را نمی دهند. آنها از اشتراک آموخته های افراد با یکدیگر نیز جلوگیری می کنند.

 این امر موجب بیهودگی، ناکارآمدی، بی کفایتی و استفاده ی غیر مؤثر از دانش سازمانی می گردد.

در ادامه پیشنهادهایی برای مدیریت دانش در سازمان به صورت کاربردی داده شده است. به دقت به آنها توجه کنید و آنها را بکار ببرید تا بتوانید جریان اطلاعات را آزاد کنید.

پشنهادهایی کاربردی برای مدیریت دانش سازمانی


انتظاراتتان را تنظیم کنید و بگویید می خواهید افرادتان چه کارهایی را به انجام برسانند:
افراد موجود در قسمت های دیگر سازمان را بشناسید و با آنها آشنا شوید.

 به خوبی از آنچه در سایر بخش های کسب و کار می گذرد اطلاع داشته باشید.

خودتان آموزه هایتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

 بررسی کنید و ببینید در ابتدای آغاز پروژه از چه مواردی آگاهی داشتید.

افرادی را شناسایی کنید که علاقه مند به آموزش باشند.

کارمندان تان را ترغیب کنید هر هفته یک مطلب از دیگران بیاموزند
 

برای حمایت و تقویت این انتظارات، از افرادتان بپرسید آنها از دیگران چه نکاتی را آموخته اند.
این نکته تاکید می کند که شما می خواهید افرادتان به آنچه دیگران انجام می دهند توجه کنند و از آنها درس بگیرند.

آنها را ترغیب کنید هر هفته یک نکته از دیگران بیاموزند و آن را به شما گزارش دهند. سپس شما این نکات را دسته بند و مستندسازی کنید. این تکنیک بی نظیر عمل می کند.

سؤالاتی مشابه سؤالات زیر از افرادتان بپرسید. این کار به تیم تان کمک می کند که سمت و سوی یادگیری سازمانی را بهتر درک کنند.

این مطلب را از دست ندهید-->  ابتکار عمل را به دست بگیرید
 چه کسی قبلا، کاری مشابه این کار را انجام داده است؟

ما از گروه X چه نکاتی می توانیم بیاموزیم؟

 افراد در گذشته خواستار انجام دادن چه کارها و اقداماتی بوده اند؟

 هنگامی که با فرد X سخن می گویید، چه چیزهایی میاموزید؟

درباره ی اهمیت مدیریت دانش و کسب و به اشتراک گذاشتن آن میان افراد سازمان، آگاهی لازم را در گروه تان به وجود آورید.
از موفقیت های گذشته بگویید. درباره ی کسب موفقیت ها در سایر بخش های سازمان با اعضای گروه تان گفتگو کنید.

چک کردن امور با سایر افراد، را جزو فرایند کاری تان در سازمان قرار دهید.
برای مثال، اولین گام در دستیابی به یک ابتکار جدید پی بردن به این مسئله است که دیگران در سازمان درباره ی این موضوع چه اقداماتی انجام میدهند.

جلساتی درباره ی بررسی وبازپرسی مطالب، راجع به فرآیندها برگزار کنید تا آموزه های مفید را میان اعضای گروه به اشتراک بگذارید.
سایر افرادی را که ممکن است از این موضوع نفعی ببرند نیز در این جلسات دعوت کنید

مطمئن شوید افرادی که با مشتریان مشابه مشغول به کار هستند نیز مشغول تبادل و آموختن اطلاعات اند.
مشتریان دوست ندارند یک مسئله را با چند نفر در میان بگذارند. شما باید کاری کنید که دانش مرتبط با مشتریان و اطلاعات آنها بین تمامی افراد گروه به اشتراک گذاشته شود.

موانع به اشتراک گذاشتن اطلاعات و مدیریت دانش نهفته در آن سوی مرزهای سازمان را بشناسید.
ببینید آیا افراد به جای آنکه با رقبای خارجی خود رقابت کنند، با یکدیگر مشغول رقابت هستند یا خیر و چرا. با همکارانتان در گروه صحبت کنید و روی اهداف پربازده تر تمرکز کنید.

شرکت مهندسی الکترونیک گام از شرکتهای پیشرو در ارائه راه حل های جامع و کاربردی پروژه های زیر ساختی فناوری اطلاعات و راه کارهای دسترسی آسان به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه می باشد.  آرسس با تعریف نیازمندی ها و مشخصات انحصاری جهت هر کدام از مشاغل و صنایع مختلف ، شرکت ها ، ادارات و نهاد ها سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی به طور جداگانه ، بهترین شرایط مربوطه را جهت تحقق به اهداف عالیه مهیا می سازد.سازوکارهای مبتنی‌بر مدیریت پروژه چارچوب اصلی آرسس را تشکیل می‌دهند که در آن، مجموعه‌ای کامل از ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل هوشمند پروژه تحت رابط گرافیکی قوی ارائه می‌گردد.



کلمه کلیدی :

مدیریت دانش مدیریت پروژه

نام نویسنده :مسعودیفر.الگام