مدیریت پروژه تاریخ ثبت : 1397/07/29_11:45

مهارت‌هایی که به عنوان یک #مدیر_پروژه به آن‌ها نیاز خواهید داشت


👤 به عنوان یک #مدیر_پروژه موفق لازم است که در کنار تسلط بر دانش، استانداردها و روش‌های این حوزه، مهارت‌های دیگری را نیز کسب کنید تا بتوانید همواره فعالیت‌های حرفه‌ای خود را به بهترین شکل ممکن به انجام رسانید.

☑️ مهارت‌هایی که به عنوان یک #مدیر_پروژه به آن‌ها نیاز خواهید داشت:

 

👤 به عنوان یک #مدیر_پروژه موفق لازم است که در کنار تسلط بر دانش، استانداردها و روش‌های این حوزه، مهارت‌های دیگری را نیز کسب کنید تا بتوانید همواره فعالیت‌های حرفه‌ای خود را به بهترین شکل ممکن به انجام رسانید.

🔺 مهارت‌های اکتسابی عمومی: مهارت‌هایی هستند که با فراگیری دانش حداقلی در هر صنعت و حوزه‌ی کاری‌ای {از جمله مدیریت پروژه} می‌توانید آن‌ها را کسب کنید. آشنایی با استانداردها، متدولوژی‌ها و فریم‌ورک‌های بین‌المللی مدیریت پروژه، نمونه‌ای از این مهارت‌های عمومی‌اند.

🔻 مهارت‌های تخصصی: عبارتند از مهارت‌هایی که برای پیشرفت و موفقیت در هر صنعت و شغلی لازم‌اند. این مهارت‌ها در حوزه مدیریت پروژه، آشنایی و تسلط کافی بر نرم‌افزارهای تخصصی‌ست. در عین حال فراموش نکنید که هر نرم‌افزار تخصصی تنها ابزاری است برای سهولت در انجام کارها و بدون مهارت‌های عمومی برای پیشرفت در این حوزه کفایت نمی‌کند.

🔸 مهارت‌های پیشرفت دهنده: یاد گرفتن این گروه از مهارت‌ها کمک می‌کند تا شما بیشتر و سریعتر پله‌های موفقیت را طی کرده و خود را با سرعت بیشتری به حرفه‌ای شدن نزدیک کنید. این گروه از مهارت‌ها کسب تجربه در استفاده از نرم‌افزارهای جانبی مثل نرم‌افزارهای خانواده مایکروسافت آفیس، مهارت‌های ارتباطی، دانش مدیریت و رهبری، اطلاع حداقلی از مسایل قانونی، حقوقی، مالی و مهارت‌هایی مانند توانایی حل مساله، مدیریت بحران و حل تعارض و... است.

 

آرسس : نرم افزار مدیریت پروژه آنلاینکلمه کلیدی :

مدیریت پروژه

نام نویسنده :مسعودیفر.الگام